150318-yokota-trimming-te-for-shinchaFøler vårens varme for første gang, og vi har startet "vårtrimming" i dag.
Men bare for te dyrket i drivhuset for tidlig høsting.

Tidspunktet for "trimming" varierer avhengig av hver te-produksjonsregion, og i kjølig Sayama-region begynner trimming rundt Vernal-jevndøgn (3 dager før og etter den faktiske vårjevndøgn-dagen, så i år vil det være mellom 18. - 24. mars).

"Trimming" er spesielt viktig for maskinhøstede tefelt for å jevne ut overflaten på tea-treet og forhindre at gamle blader, stengler eller kvister blandes i de friske bladene fra shicha-perioden.

Sammenlignet med "høsttrimming" som er gjort i andre regioner, hjelper gjengrodde teblader om vinteren til å forhindre tetrær fra kulden. samtidig vil tidspunktet for spiringplukking bli forsinket, så det vil være mindre sjanser for frostskader.
I tillegg vil det å ha unge og modne blader som fortsatt er igjen på te-treet før høst- og vintersesongen, fungere positivt i å danne næringsstoffer.


こ の 春 、 一番 の 暖 か さ に 誘 わ れ 「春 整枝」 を ス タ ー ト さ せ ま し た。
と り あ え ず は 早 出 し を 目 と し し た ハ ウ ス 茶園 の み で す が

こ の 「整枝」 作業 は そ れ ぞ れ の 茶 で 行 わ れ る 時期 が 違 い 、 冷涼 な 狭 山 地方 は 春 の お 彼岸 を 目 処 に ス タ ー ト し ま す す。

こ の 「整枝」 と は 、 特 に 摘 採茶 園 に 必要 な で 、 摘 採 面 を 均一 に 、 新 期 生 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 れ 芽

他 産地 で 行 わ れ る 秋 整枝 と し て 、 冬 期 の 葉 数 が 多 い た め 寒害 を 受 け く く 、 萌芽 摘 霜害 凍 凍 霜害 霜害 霜害 凍 霜害 霜害 凍 凍 凍 凍 霜害 凍 霜害 凍 凍
ま た 、 活力 あ る 若 い 成熟 し た 葉 が っ た 状態 で 秋冬 を 迎 え る こ と 、 養分 生成 面 で プ ラ ス に は た ら き ま す。

Innlegget Yokota-blogg: Forbereder te til 2015 shincha dukket først på YUNOMI.