Kurihara-san behandler teblader今日 は お く ひ か り を 摘 み ま し た。
そ し て 、 お 茶 揉 ん で ま す。
こ れ を 摘 ん だ の で 、 も ひ と い き か な…。

I dag plukket jeg okumidori-blader og behandler dem. Dette er de jeg valgte ... bare litt mer arbeid ...

Innlegget Foto: Akio Kurihara-san behandler okumidori-tebladene sine dukket først på YUNOMI.