Makita Tea Garden: Naturlig dyrket Sayama Fukamushicha


Størrelse: 50 g / 1.76 oz / 2018
Pris:
$ 85.99

Frakt beregnet ved kassen

Tilgjengelighet for kjøp:
Utsolgt

Beskrivelse

Naturlig dyrket fukamushicha (dypdampet sencha) grønn te fra Sayama-regionen i Saitama, Japan. Vokst uten bruk av plantevernmidler eller gjødsel av tebonden Eiji Makita (kjøpt av sønnen Hideo Makita, som lærer å overta fra faren).

Familien er en ultra liten gård som produserer kanskje et dusin kilo i året for seg selv, venner og familie. Vi ønsker å se Hideo fortsette familietradisjonen!

  • Innhøsting: Mai 7
  • vokse: Yabukita
  • Region: Sayama, Saitama, Japan
  • dampende: dyp dampet fukamushi・ 栽培 の こ だ わ り

農 薬 を 使用 し な い 栽培 を し て い ま す。
農 薬 の 心 配 を し な い で 、 安心 し 納 得 し て 飲 め る よ う に と 作 っ て い る も の で す。。

お 茶 畑 に は カ マ キ リ や ク モ な の ほ か に 、 茶葉 を 加害 す る 茶 毒蛾 や コ ナ ジ ラ ミ も い ま す。
茶 毒蛾 に 関 し て は 茶 畑 を ま わ り, 見 つ け 次第 捕殺 し ま す. 写真 は 茶 毒蛾 を 見 つ け て 捕殺 し て い る 光景 で す. と て も 非 効率 で 大 変 で す が, 私 の お 茶 畑 は 規模 が と て も 小 さ い の で な ん と か や れ て い る状況 で す。

大規模 で や ら れ て い る 有機 の お 茶屋 ん に は ほ ん と う に 感 服 し ま す。


・ 製茶 に つ い て

製茶 は い つ も お 茶屋 さ ん に お 願 い し て い ま す。

近 ご ろ は 気 候 の 変 化 が 大 き く り 、 こ れ ま で の お 茶 の 管理 や 製茶 が 難 く な っ て い る そ う う で す。

こ の あ た り の お さ ん は み な ご 労 さ れ 的 的 的 的 的 的 的 的 的。 的。。 的 的。。。。。。。。。。

た だ 製茶 で 均質 の の を 作 る に は 、 栽培 刈 る タ イ ミ に る る る る 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫 収穫

 

Betaling og sikkerhet

American Express betal Apple Google Pay JCB Mastercard PayPal Handle lønn Visum

Betalingsinformasjonen din blir behandlet. Vi lagrer ikke kredittkortinformasjon og har heller ikke tilgang til kredittkortinformasjonen din.

Kan hende du også liker

Nylig viste