Kurihara-familien bruker pakken nedenfor til te. Matcha Latte Media indikerer hvilken te som er i pakken ved å legge en lapp på bunnen av baksiden. Nedenfor er en oversettelse av nøyaktig hva som er på pakken med gyokuro og sencha te.

Forsiden japansk

ふ く お か 奥 八 女 - Fukuoka Okuyame (dvs. Okuyame-regionen i Fukuoka Prefecture)
媛 茶 物語 - Himecha monogatari - Historien om prinsessens te
昔 む か し 、 そ の む か し 奥 八 女 山 に は 、 八 女 津 媛 と い う が お お ら れ た そ う だ
Nederst: 栗 原 製茶 - Kurihara Seicha

Bakside japansk

Venstre del av ryggen:
『媛 茶』 の は な し
わ が 国 最 古 の 歴 史書 『日本 紀 紀 720 (XNUMX 年 編) に よ る と 、 九州 を 巡幸 さ れ た 景行 天皇 、 矢 部 村 い 山 い い い し い し し し し し し い し し し し い し懸 主 が 「女神 あ り。 名 を“ 八 女 津 媛 ”と い う。」 と 答 え こ れ が 「八 女 の 地名 の こ こ り で あ る と 記 さ れ て い ま す。
緑 な す 山 々 が 囲 む 奥 八 女 の 矢 部 村 神 ノ 窟 -.. そ こ は 古代 の ロ マ ン が 息 吹 く 八 女神 社 媛 が 神 の お 告 げ を し た 土地 で 生 ま れ た 香 気 漂 う 滋味 あ ふ れ る お 茶 は 「媛 茶」 と 名 付 け ま し た. 朝 は 霧 に つ つ ま れ, 心地 よ い 風 が 吹 き, き れ い な 石 清水 が 故 郷 を 潤 す, そ ん な 美 し い 自然 と, 土 づ く り を 基本 に, 「人 に や さ し い, 体 に や さ し い, 地球 に や さ し い」 お 茶 づ く り を 追 及 す る、 奥 八 女 に 四 代 続 く お 茶 職 人 の 想 が 、 や さ し く と け 込 ん だ 媛 茶 』。。 を を り を を を を を り り り を を り り り り り

Historien om “Hime-cha”
Ifølge nihon shoki (720), Chronicles of Japan, mens keiser Keiko reiste i Kyushu-regionen, pekte han på retning Yabe-mura og spurte: "Er det guder i de vakre fjellene i øst?" Så svarte den territoriale herskeren: "Det er en gudinne som heter Yametsu-hime." Det sies at dette er opprinnelsen til navnet Yame.
Yabe-mura, Kami-no-iwaya (Guds hule) distrikt i Okuyame-regionen omgitt av fjellene er der Yame-helligdommen står. Te produsert i landet der her (prinsesse på japansk) ble gudinnen heter "Hime-cha" (cha som betyr te). Morgentåken, vinden, og det friske kildevannet gjør den vakre naturen og jorda. "Menneskevennlig, kroppsvennlig og miljøvennlig" er mottoet for teproduksjonen vår som har blitt gitt videre i fire generasjoner i Okuyame-regionen. Og "Hime-cha Monogatari (Hime-cha-historien)" inneholder alle disse følelsene og historien til teprodusentene. Vennligst nyt smak og smak dyrket av mennesker og natur.

Innlegget KuriharaTeas oversettelser av gyokuro og sencha-pakker dukket først på YUNOMI.