Partnerne nedenfor importerer fra oss regelmessig (minst en gang i kvartalet noen ganger så ofte som to ganger i måneden). I tilfelle du ikke ønsker å importere produkter direkte, kan du kontakte disse selskapene for å avtale en forsendelse. De vil selvfølgelig trenge å kreve en markering for tjenesten, men i noen tilfeller kan det være billigere/enklere enn å importere direkte fra Japan selv.

Finland

Singapore

Storbritannia

Forente Stater